Associació de Veterans Boines Verdes de Catalunya

 

I-DIA DEL VETERÀ BOINA VERD ET

 

Organitza: COMANDAMENT D'OPERACIONS ESPECIALS "ordes militars"

Rabasa-Alacant

Col·labora: FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VETERANS

Boines VESDES D'ESPANYA

"FEDA.VBVE"

Data: dissabte 23 de setembre de 2017

 

El General Cap del MOE i el President de la FEDA- VBVE, et conviden a la celebració del I-Dia del Veterà Boina Verd E.T, i al fet que participis en les activitats programades per a tal efemèride.

 

Com segurament ja t'hagin arribat notícies, es v a a celebrar el I-Dia del Veterà Boina Verd E.T, perquè els veterans i personal en actiu et ngamos un punt de trobada anual, on puguem compartir units, el sentiment comú cap a la nostra apreciada boina verda.

 

Per a tal celebració s'ha triat la data de creació del Comandament d'Operacions Especials 6 de octubre de 1997 segons OM 184/1997 BOD nº 198, que c om bé saps va ser creat a Jaca i posteriorment el 29 de juny del 2000, va traslladat a Rabasa-Alacant.

 

La data de creació del MOE, serà la que tots els anys ens reagrupi als veterans boines verdes, entenent que pot ser modificada segons la AGEND a de compromisos i missions que tingui programada el MOE.

 

Per a aquest any s'ha triat la data dissabte 23 de setembre de 2017, i ben es dedueix que els temes

d'organització cal planificar-los adequadament, per tant aquest 1r any es pren com assaig i estudi, perquè en els anys posteriors es tingui una major participació de veterans i la adequada organització de l'esdeveniment.

 

La participació en els actes serà del personal del Comandament d'Operacions Especials que puguin estar

presents en el dia assenyalat, dels socis de la F ederación d'Associacions de Veterans Boines Verds d'Espanya, integrada per 900 veterans aprox imadamente i es convidarà a aquelles Associacions NO federades (president i un acompanyant) per rea litzar un punt de trobada per tal d'unir aspectes generals que afecten els Veterans Boin as Verds.

 

Si vols assistir, et remetem la informació i f xa necessària per inscriure't a l'esdeveniment, podent assistir acompanyat amb la família directa.

 

Les places són limitades per raó d'aforament.

 

Data FINAL per reservar plaça el 20 d'agost de 2017.

 

Govern Militar de Barcelona

Plaça Portal de la Pau, s / n - 08002 Barcelona

email: vbvbcn@telefonica.net

Telèfon: 93 316 93 29 Ext .: 4329

Creada en 2016 por: Juan Company Moreno